Międzynarodowe Warsztaty Naukowe z cyklu:
"Nowe technologie analizy gleby"
27.11.2019 Opole

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej zaprasza do udziału w Międzynarodowych Warsztatach ,, Nowe technologie analizy gleby które odbędzie się w dniu 27.11.2019 o godz. 10.00 w Łączniku w Auli Błękitnej na Politechnice Opolskiej, ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW

09.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie gości oraz uroczyste otwarcie Międzynarodowych Warsztatów

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, profesor uczelni

dr Ryszard Bandurowski

10.15-11.45 Sesja referatowa I

mgr Maria Lasota „Procedury oznaczania zawartości makroelementów i mikroelementów”

mgr Aleksandra Sosna „Metody oznaczania zawartości makroelementów i mikroelementów”

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.30 Sesja referatowa II

dr Ryszard Bandurowski „Nowe spojrzenie za dynamikę gleby – kompleks sorpcyjny i jego znaczenie w określeniu wielkości i potrzeby nawożenia w praktyce”

dr Marcin Markowicz, inż. Kacper Łata „Praktyka w najlepszym wydaniu – Dygitalizacja i biologizacja rolnictwa w Top Farms Głubczyce”

Solicares „Skanowanie gleby”

13.30-14.30 Podsumowanie i zakończenie Międzynarodowych Warsztatów

                  

dr Ryszard Bandurowski

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, profesor uczelni

 

Program konferencji w wersji PDF

biochar

ksow

mrirw

agengpol