W dniach 24-26.09.2019 r. w Lądku-Zdroju miało miejsce spotkanie pracowników Katedry Inżynierii Biosystemów pod tytułem

„Kierunki rozwoju naukowego i dydaktycznego Katedry Inżynierii Biosystemów na tle uwarunkowań Ustawy 2.0”.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście.

Omawiane zagadnienia zostały ujęte w programie warsztatów”

q

 

Komunikat

 

biochar

ksow

mrirw

agengpol