XVIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
z cyklu: „Innowacje i technika a zdrowie – interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Pamięci Profesora Marka Tukiendorfa
(09.10.1964-17.07.2019)

19-21.11.2019 r. Jarnołtówek

Podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego odbędzie się specjalna sesja poświęcona
tragicznie zmarłemu 17 lipca 2019 roku

Prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi
Rektorowi Politechniki Opolskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21.11.2019 r. w „Ośrodku Ziemowit”, Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek. Łączny koszt udziału w konferencji wynosi 600 zł od osoby. Kwota ta obejmuje koszty pobytu i wyżywienia od obiadu 19 listopada do obiadu 21 listopada 2019 roku oraz koszty organizacyjne. Wszystkie wpłaty potwierdzone zostaną fakturą przesłaną na wskazany przez uczestnika adres.

Rejestracja uczestników odbywa się do 30.09.2019 r. Ostateczny termin rejestracji może ulec zmianie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Rejestracja odbywa się jedynie droga elektroniczną, poprzez wskazany formularz:

Formularz Rejestracyjny

Organizatorzy przypominają, że przesłanie zgłoszenia udziału w XVIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym zobowiązuje zgłaszającego się do wniesienia opłaty. 

Opłatę w kwocie 600 zł należy wnieść w terminie do 10.10.2019 r.


Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej
Bank PEKAO SA I Odział w Opolu:
28 1240 1633 1111 0010 1526 1839
z dopiskiem: "XVIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Wygłoszone i pozytywnie ocenione prezentacje planujemy opublikować w monografii. Po konferencji będzie również możliwość przesłania artykułów do czasopisma „Agricultural Engineering”. Drukowane będą wyłącznie oryginalne prace naukowe w języku angielskim.
Koszty związane z publikacją w „Agricultural Engineering” pokrywa uczestnik indywidualnie (koszt publikacji nie znajduje się w opłacie konferencyjnej).

Komitet Organizacyjny
dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, profesor uczelni

Sekretariat konferencji:

dr inż. Ewa Polańczyk
Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. Mikołajczyka 5
45- 271 Opole
tel. 796 500 116

Patronat:

Marszałek Województwa Opolskiego
Komitet Inżynierii Rolniczej
Rektor Politechniki Opolskiej
Rektor Mendel University w Brnie

 

Komunikat 1

Komunikat 2

Statement 1

Statement 2

Program konferencji

biochar

ksow

mrirw

agengpol