Zaproszenie na spotkanie
Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje spotkanie pn.
Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie
grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania
„Współpraca”

Zapraszamy rolników, doradców rolnych, przedstawicieli obecnych i przyszłych Grup
Operacyjnych, pracowników OODR i PZDR, przedsiębiorców rolno-spożywczych,
reprezentantów uczelni, jednostek naukowych i rolniczych, studentów rolnictwa,
ekspertów i wszystkich zainteresowanych

Termin i godzina spotkania: 12.06.2019 r., godz. 9:30

Miejsce: Pałac OODR, sala nr 9, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Organizator zapewnia: serwis kawowy.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 77 44 37 142, kom. 600 403 526

Zaproszenie

Program

biochar

ksow

mrirw

agengpol