Już po raz trzeci praktycy i teoretycy nauk rolniczych wymienili się wiedzą i przedstawili najnowsze osiągnięcia naukowe  podczas konferencji na Politechnice Opolskiej.

Spotkanie zgromadziło blisko dwustu uczestników, a jego organizatorem był po raz pierwszy najmłodszy wydział uczelni – Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Katedrą Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Współorganizatorami konferencji byli Izba Rolnicza oraz znane w branży  przedsiębiorstwa Agro-Kombi i Agro-Silesia. Przy okazji konferencji, w Łączniku odbyło się również wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu, których przedstawiciele mieli możliwość zdobycia cennej wiedzy i podzielenia się z innymi doświadczeniem.

Konferencję, w imieniu rektora prof. Marka Tukiendorfa otworzył prorektor ds. nauki prof. Marian Łukaniszyn, natomiast całość poprowadziła pani dziekan WIST dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO.

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Austrii i Niemiec, czyli krajów, które od lat stosują innowacyjne i ekologiczne sposoby nawożenia gleb.  Hans Unterfrauner z firmy TB Unterfrauner, wygłosił wykład o analizie frakcyjnej gleby, a dr Urlich Volker z Karner Dungerproduktion omówił sposoby na uaktywnienie nieprzyswajalnego dla roślin fosforu i potasu oraz roli zeolitu i krzemu. Wiele miejsce poświęcono także uprawie bezorkowej, której przykłady omówili dr inż. Grzegorz Wilczok z Agro Silesia oraz Marcin Piecha z Kockerling.

Wykładowcy w swoich wystąpieniach poruszali niezwykle ważny temat związany z jakością gleby – tłumaczy prof. Katarzyna Szwedziak – a w zasadzie przełożeniem tej jakości na jakość surowców do produkcji żywności.  Przedstawiali innowacyjne technologie uprawy i  maszyny do uprawy gleby. Dodatkowym aspektem było wystąpienie podczas konferencji przedstawiciela ARMiR. Pani kierownik tej instytucji Aleksandra Magiera przedstawiła możliwość składania e-wniosków przez rolników i możliwości współpracy z Agencją oraz korzyści płynące ze współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi.

Wśród uczestników konferencji znalazł się pan Grzegorz Bardowski, który brał udział w programie „Rolnik szuka żony”. Na zakończenie spotkania zostały również rozlosowane nagrody, które ufundowali Agro – kombi oraz Kocerling.

biochar

ksow

mrirw

agengpol