W dniu 11 lipca 2016 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Pani mgr Żaneta Pruska obroniła pracę doktorską pod tytułem: "Wpływ preparatu mikrobiologicznego dodawanego do ściółki na chemiczne cechy mikroklimatu w budynku inwentarskich przy produkcji brojlera".

 

Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO a recenzentami w przewodzie byli prof. dr hab inż Wacław Romaniuk z Instytutu Technologiczno-Przyrodmiczego w Warszawie oraz dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej.

Pani Żaneta Pruska uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza ze specjalnością technologia produkcji drobiu.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor.

biochar

ksow

mrirw

agengpol